Flexjobbere tager skraldet i Aalborg

Carsten samler skrald i Flexjob:
– Det er vigtigt at føle man gør en forskel

Et helt igennem bæredygtigt projekt…

Projektets parter har via EU midler fået mulighed for at iværksætte et 3 årigt forsøg, som skal sikre en bedre miljømæssig håndtering og øget genanvendelse af affald (plast og papir/pap) fra Aalborgs butikker
og kontorer.
Affaldet vil blive afhentet i butikkerne ved hjælp af mindre, eldrevne køretøjer hvilket vil reducere energiforbruget og CO2 udledningen i Aalborg City.

Affaldet vil blive vejet og der sikres overblik og dokumentation for affaldstyper, korrekt afskaffelse og genanvendelse.

Den praktiske håndtering af affaldet varetages af mennesker, der er ansat i fleksjob ved Huset Venture Nordjylland, som er en registreret socialøkonomisk virksomhed.