17 verdensmål

Sådan bidrager FleXskrald til de 17 Verdensmål!

Vi skal alle forholde os til de 17 verdensmål – det er vi simpelthen nødt til!

Over halvdelen af verdens befolkning bor nu i byerne, og vandringen fra land til by ser ud til at fortsætte. Det giver både en række store udfordringer og en række muligheder. De mange store byer bruger enorme mængder af mad, vand og andre ressourcer og producerer kæmpemæssige dynger af affald, der skal håndteres. Men når mange mennesker bor samlet, er det også nemmere at indsamle og håndtere affaldet, end hvis folk bor spredt.

Koncentrationen af de mange mennesker i byerne har også betydet, at luftforurening nu slår millioner af mennesker ihjel hvert år på verdensplan. Men omvendt giver befolkningstætheden også bedre muligheder for at løse problemet, eksempelvis via mere og bedre offentlig transport – blandt andet i affaldssektoren.

Det er dog ikke altid let at finde ens egen plads i den indsats – hverken som privatperson eller som erhvervsdrivende. FleXskrald-projektet gør det nemt for virksomheder at biddrage til indsatsen på en overskuelig måde. Ved at deltage i projektet, bidrager du til følgende mål:

8 ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
FleXskrald berører det 8. verdensmål gennem dets arbejde med den socialøkonomiske virksomhed HusetVenture, som skaber jobs til folk på kanten arbejdsmarkedet. Det er derfor personer, der er ansat i fleksjob, som vil bemande affaldsbilerne og afhente jeres affald.

11 BÆRERDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
FleXskrald er med til at mindske CO2-udledningen inde i byerne ved at anvende eldrevne køretøjer. Afhentning af affald på bestemte tidspunkter og på tværs af alle butikker betyder, at antallet af skraldebiler bliver nedsat, og dermed kommer færre tunge og forurenende køretøjer i Aalborg. 

12 ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
FleXskrald støtter ansvarligt forbrug og produktion ved, når det er muligt, at indkøbe brugte biler, elektronik mm.

13 KLIMAINDSATS
FleXskrald er med til at mindske CO2-udledningen inde i byen, ikke mindst ved at reducere antallet af skraldbiler fra forskellige virksomheder, som kører rundt til deres individuelle kunder. Men også ved at sørge for, at det sorterede affaldet fra jeres butikker bliver genbrugt fremfor at ryge direkte til forbrænding. Affaldet køres til en central i Vodskov Midtby og bliver kun afhentet når centralen er fuld. Hermed minimeres antallet af fossile km og genbrugeligheden af affaldet maksimeres.

17 PARTNERSKABER FOR HANDLING
Et vigtigt element i FleXskrald-projektet er dets partnerskaber. Uden disse ville projektet ikke eksisterer. Huset Venture Nordjylland står for arbejdskraften, Ragn-Sells står for afhentning af affaldet fra centralen i Vodskov og for atgenbruge fraktionerne. I Rezycl-appen kan I bestille ekstra afhentninger, og FleXskrald kan få et overblik over kunder, mængde affald indsamlet og føre statistik. Aalborg Universitet og FleXskrald har også et sammenarbejde, der giver studerende på universiteter mulighed for at arbejde på projektet. Sidst med ikke mindst er Aalborg Kommune og Center for Grøn Omstilling, som har været med til at starte projektet op og skaffe økonomiske midler til opstart af projektet.

17 verdensmål