FleXskrald

 Hent vores folder 

 

 

FN's 17 verdensmålEt helt igennem bæredygtigt projekt

Projektets parter har via EU midler fået mulighed for at iværksætte et 3 årigt forsøg, som skal sikre en bedre miljømæssig håndtering og øget genanvendelse af affald (plast og papir/pap) fra Aalborgs butikker og kontorer.
Affaldet vil blive afhentet i butikkerne ved hjælp af mindre, eldrevne køretøjer hvilket vil reducere energiforbruget og CO2 udledningen i Aalborg City.

Affaldet vil blive vejet og der sikres overblik og dokumentation for affaldstyper, korrekt afskaffelse og genanvendelse.

Den praktiske håndtering af affaldet varetages af mennesker, der er ansat i fleksjob ved  Huset Venture Nordjylland, som er en registreret socialøkonomisk virksomhed.

Lær om plast - klik her

De 17 Verdensmål

Over halvdelen af verdens befolkning bor nu i byerne, og vandringen fra land til by ser ud til at fortsætte. Det giver både en række store udfordringer og en række muligheder. De mange store byer bruger enorme mængder af mad, vand og andre ressourcer, og producerer kæmpemæssige dynger af affald, der skal håndteres. Men når mange mennesker bor samlet, er det også nemmere at indsamle og håndtere affaldet, end hvis folk bor spredt.

Koncentrationen af de mange mennesker i byerne har betydet, at luftforurening nu slår millioner af mennesker ihjel hvert år på verdensplan. Men omvendt giver befolkningstætheden også bedre muligheder for at løse problemet, blandt andet via mere og bedre offentlig transport.