Sådan bidrager FleXskrald til de 17 Verdensmål!

17

Vi skal alle forholde os til de 17 verdensmål - det er vi simpelthen nødt til!

Over halvdelen af verdens befolkning bor nu i byerne, og vandringen fra land til by ser ud til at fortsætte. Det giver både en række store udfordringer og en række muligheder. De mange store byer bruger enorme mængder af mad, vand og andre ressourcer, og producerer kæmpemæssige dynger af affald, der skal håndteres. Men når mange mennesker bor samlet, er det også nemmere at indsamle og håndtere affaldet, end hvis folk bor spredt.

Koncentrationen af de mange mennesker i byerne har også betydet, at luftforurening nu slår millioner af mennesker ihjel hvert år på verdensplan. Men omvendt giver befolkningstætheden også bedre muligheder for at løse problemet, blandt andet via mere og bedre offentlig transport - blandt andet i affaldssektoren.

Det er dog ikke altid let at finde ens egen plads i den indsats - hverken som privatperson eller som erhvervsdrivende. Flexskral projektet gør det nemt for virksomheder at biddrage til indsatsen på en overskuelig måde. Ved at deltage i projektet, bidrager du til følgende mål:

8 ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
FleXskrald berører det 8. verdens mål igennem dets arbejde med den socialøkonomiske virksomhed HusetVenture, som skaber jobs til folk på kanten afarbejdsmarked. Det er derfor personer, der er ansat i flexjob, som vil bemande affaldsbilerne og afhentet jeres affald.

11 BÆRERDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
FleXskrald er med til at mindske CO2 udledningen inde i byerne, ved at anvende eldrevne køretøjer. Ved at afhente affald på bestemte tidspunkter og på tvers af alle butikker, bliver antallet af skraldebiler nedsat og dermed kommer der mindre tunge og forurenende køretøjer i Aalborg. 

12 ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
FleXskrald støtter ansvarligt forbrug og produktion ved, når det er muligt, at indkøbe brugte biler, elektronik med mere.

13 KLIMAINDSATS
FleXskrald er med til at mindste CO2 udledningen inde i byen, ikke mindst ved at mindske antallet af skraldbiler fra forskellige virksomheder som kører rundt til deres individuelle kunder. Men også ved at sørge for at det sorteret affaldet fra jeres butikker bliver genbrugt, i stedet for at ryger direkte til forbrænding. Affaldet kører til en central i Vodskov midtby og bliver afhentet kun når centralen er fuld, og dermed minimeres antallet af fossile km og genbrugeligheden af affaldet maksimere.

17 PARTNERSKABER FOR HANDLING
Et vigtigt element i FleXskrald projektet er dets partnerskaber. Uden disse ville projektet ikke eksisterer. Huset Venture Nordjylland står for arbejdskraften, Ragn-Sells står forafhentning af affaldet fra centralen i Vodskov og for atgenbruge fraktionerne. I Rezycl’s appen kan i bestilleekstra afhentninger, og tillader FleXskrald a have etoverblik over kunder, mængde affald indsamlet ogstatistik. Aalborg Universitet og FleXskrald har også et sammenarbejde, dette giver studerne på universiteter en mulighed for at arbejde på projektet. Sidst med ikke mindst er Aalborg Kommune og Center for grøn omstilling som har været med til at starte projektet op og skaffeøkonomiske midler til opstart af projektet.