Gør Aalborg midtby grønnere

Med FleXskrald støtter I aktivt op om FN’s 17 Verdensmål

Med deltagelse i projektet signalerer butikken tydeligt, at I bidrager til en mere bæredygtig midtby,
hvor plastik og pap bliver afhændet og genanvendt forsvarligt og hvor CO2 udslippet mindskes.
I er samtidig socialt bæredygtige, idet projektet skaber job på særlige vilkår.

 

Gratis introperiode - Innovativ miljørigtig afskaffelse af plast og pap - Mindre CO2 i midtbyen 
- Fleksibel afhentning - Frigjort plads på lager og i baglokaler - Profilering ift. bevidste kunder